top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMay Britt Fløttum

Fire steg for å bygge et innovasjonssystem som leverer


Er det innovasjon, oppfinnelse eller helt vanlig forbedring vi har foran oss?

Begrepsforvirring kan være det aller største hinderet for å skape vekst og verdier gjennom innovasjon. Heldigvis har internasjonale eksperter ryddet opp i begrepene, og servert ISO 56000-standarden "Innovasjonsledelse - Grunntrekk, prinsipper og terminologi". I tillegg kan vi støtte oss på veilederen ISO 56002. Standardene kom ut i fjor. Det er ikke mange som har fått testet dem ennå, men jeg har virkelig trua. Denne uka kjørte Standard Norge et inspirerende kurs, hvor vi fikk innsyn i hvordan Norconsult har anvendt standarden til å få fart og retning på sitt innovasjonsarbeid.


Basert på kurset og egne erfaringer med modeller for forbedringsarbeid og innovasjon, anbefaler jeg følgende fire steg for å få et innovasjonssystem til å skape verdi:

  1. Avklar begrepene

  2. Finn ut hvor dere er i dag

  3. Bestem hvor dere vil - og hvorfor

  4. Lag et fleksibelt system som leverer


Steg 1: Avklar begrepene

Språket er for mennesket det som buret er for fuglen" -Wittgenstein

Ekspertene er klare på at hvis du skal få til noe konstruktivt, må alle i virksomheten ha en felles referanseramme. Den som har deltatt i uendelige, tverrfaglige diskusjoner om hva en "endring" er, vet hva jeg mener. Første tips er derfor å bruke ISO 56000-terminologien som fastpunkt for å "fryse" alle unødvendige diskusjoner om forskjellen på forbedring, oppfinnelse, radikal vs. disruptiv innovasjon eller andre begreper som benyttes. Det vil garantert spare tid i stegene som kommer etterpå!


Steg 2: Finn ut hvor dere er i dag


Se hvor mye deltakerne i 71 grader nord sliter når de får levert et kart hvor et stort felt er klippet bort. Det er inni hampen vanskelig å navigere dit du skal når du ikke vet hvor du er.

Sånn er det med omstillings- og forbedringsarbeid også. Hvis intensjonen er å bygge opp et innovasjonssystem som fungerer, bruk tid på å gå gjennom de initiativene som pågår i organisasjonen nå. Det kan være digitaliseringsinitiativer, Lean-prosjekter, produktutvikling, en forslagskasse for ansatte, og mye mer.


Gjør så en kategorisering. Hva er innenfor definisjonen av innovasjon, og bør styres som en del av vår innovasjonsportefølje? Hva er (kontinuerlig) forbedring og bør styres innenfor kvalitetssystemet? Hvordan ligger vi an når det gjelder kompetanse, verktøy og fasiliteter, og hvordan legger ledelsen til rette for innovasjons- og forbedringsarbeid? Har vi en uttalt innovasjonsstrategi eller -funksjon, men uten målbare resultater? Hva forventer våre kunder og omgivelsene for øvrig? Kontekst er et stikkord her, som alltid når man jobber med å bygge ledelsessystemer.


Steg 3: Bestem hvor dere vil - og hvorfor

På dette steget har dere en felles forståelse av hva innovasjon er og hvordan det står til i virksomheten i dag. Dere har et bilde av hva som forventes fra markedet og hvilke trender og rammebetingelser som vil kreve noe nytt av virksomheten framover. Sannsynligvis har dere også en overordnet forretningsstrategi som sier hvordan dere skal oppfylle formålet med virksomheten. Da er tiden inne for å legge en innovasjonsstrategi, eller justere på den dere har fra før. ISO-standardene gir ikke noen fasitsvar på hvilke metoder som bør brukes på dette steget, men det finnes mange å velge i. Se for eksempel på veiviseren "Omstilling og ledelse" på digitalnorway.com. Uansett hvilken tilnærming som velges, er det smart å være så involverende og åpen som mulig, fordi:

Tillit er en forutsetning for innovasjon - Magnus Hakvåg

Steg 4: Lag et fleksibelt system som leverer

Et triks med systembygging er (igjen) å holde styr på begrepene. En bestemt software / applikasjon for å håndtere idéer fra ansatte eller for å administrere prosjekter, er ikke et system i seg selv, men eksempler på infrastruktur innad i systemet.


Innovasjonssystemet beskrevet i ISO 56002 består av visjon, strategi, policy, mål, planer, en driftsmodell og et system for prestasjonsevaluering og forbedring av selve systemet. Virksomheter som bruker dette, vil være i stand til å måle og bevise at både innovasjonene og systemet rundt dem skaper verdi. Med god datafangst blir man i stand til å gjøre fornuftige tester, ta faktabaserte beslutninger og gjøre løpende forbedringer som kommer kundene og virksomheten til gode.Stor takk til Standard Norge / Magnus Hakvåg og Norconsult / Markus Søbstad Bensnes for et givende kurs med mye inspirasjon.Kurante AS har sertifisert revisjonsleder innen ledelsessystemer og bistår virksomheter med å bygge verdiskapende systemer basert på ISO-standardene.


Ta kontakt for et godt tilbud!


May Britt Fløttum

mobil 918 59 223
131 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2 Post
bottom of page