top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMay Britt Fløttum

Fremsnakk-kalenderen 2022 - 1.-21. desember

Oppdatert: 20. feb. 2023


Bak hver luke skjuler det seg en smart person og et tips / verktøy eller to.Fellesnevner: bra folk som fortjener fremsnakk!


Luke nr. 21: Jana Hammacher i Statnett SF


Jana er en type planlegger som alle større prosjekter trenger. Hun turnerer hva det skal være av digitale planverktøy og holder styr på et uhorvelig antall prosjektgrupper og aktiviteter samtidig. Jana beholder roen og stiller alle de gode spørsmålene helt til planen er komplett og korrekt. Hun er kunnskapsrik, dedikert og grundig. Det var veldig hyggelig å ha Jana som kollega, hun er en sånn person man kan ha den gode samtalen med.


Jana og jeg tilrettela for tverrfaglig prosjektplanlegging i Statnett ved å rydde store møterom, plastre veggene med gråpapir og tegninger fra byggeplassene. Viktigst av alt - vi kalte inn fagfolk fra mange forskjellige enheter. I store byggeprosjekter som i Statnett er det utrolig mange grensesnitt mellom aktører som skal prosjektere eller utføre et eller annet. Vi som jobber med prosjektledelse, planlegging, koordinering, kvalitets- eller HMS-styring har god nytte av å samle de forskjellige fagressursene til felles planleggingsøkter.


Dagens tips: Bruk bakoverplanlegging for å få oversikt hvor lang tid et byggeprosjekt bør ta

Denne teknikken er den de fleste benytter når de skal rekke et fly. Vi tar utgangspunkt i når flyet går, og regner oss tilbake til når vi må reise hjemmefra. Det må legges inn tid til sikkerhetskontroll pluss eventuell parkering, spising og shopping.


I et byggeprosjekt kan man ta utgangspunkt i når bygget må stå ferdig eller være tett, og så jobbe seg bakover, aktivitet for aktivitet. Når det skal planlegges på den måten, så må involverte fagfolk være til stede i rommet og beskrive aktivitetene og varigheten. Dette er en fin måte å stable en overordnet fremdriftsplan som ikke er for detaljert, men som får fram en fornuftig rekkefølge mellom ulike fag på en byggeplass. Jana og jeg har god erfaring med at det avdekkes viktige forutsetninger og spørsmål når ulike fag møtes i samme rom for å planlegge i fellesskap. Vekslinger mellom ulike fag er særs viktig å få kontroll på, og det er helt nødvendig at representanter for ulike fag, prosjekteringsressurser og entreprenører snakker godt sammen.

Folk som er nysgjerrige på prinsippene for smidige byggeprosjekter (Lean Construction), kan ta en kikk på hjemmesiden til amerikanske Lean Construction Institute.
I dag går jeg litt utenfor den vante konsulent-tematikken, for #landbruk er det altfor lite av på LinkedIn. Olav Vikhammer kan fremsnakkes fordi han er en fremtidsrettet og innovativ gårdbruker som satser på mange områder. Han driver treningsstudio på låven, tar imot pilegrimer på vei til Nidarosdomen, jobber som lærer og leier ut jord til "øko-nisser" som meg. For å nevne noe. Olav gjør det mulig for folk i Malvik og Trondheim å dyrke mange forskjellige grønnsaker sammen med andre, og den muligheten setter jeg veldig stor pris på. Han og familien stiller opp med maskiner, mannskap og strålende humør på dugnadene. Vikhammer Andelsgård er et godt sted å komme til.


Dagens tips: Hvis du er glad i kortreist mat og jord under neglene - sjekk ut om det er en andelsgård nær deg! Du finner en del på andelslandbruk.no.Luke nr. 19: Linn Christensen i Dusin AS


Dagens tema er gevinster, og da må dama i kalenderluka være Linn. Hos Linn i Dusin er alt tåkepratet luket bort. Oppdragsgiverne får rene ord for pengene og står igjen med dokumenterbare effekter som løfter virksomhetene akkurat der det trengs. En av Linn sine superkrefter er å forstå en verdikjede eller arbeidsprosess fra A til Å og måle hvor godt (eller dårlig!) den leverer i dag. Hun kartlegger og stiller spørsmål på en sånn måte at problemene blir tydelige og forstått. Så jobber hun sammen med oppdragsgiverne om å forbedre prosessene til de leverer minst 12 ganger bedre enn i dag. Det er forretningsidéen sin, det! Alle forbedrings- og digitaliseringsprosjekter må ha en gevinstrealiseringsplan som er konkret nok til måling, før og etter at tiltak er gjort. Noen bare snakker om det, Linn og Dusin gjør det.


Når jeg fremsnakker Linn, så er det også fordi hun er ei sprudlende dame med integritet og humør som jeg har digget å jobbe sammen med. Bak rogalandsdialekten skjuler det seg en "guilty pleasure" for DDE og svensktoppar. Hei, søster av en annen mor!


Det faglige tipset i dag handler om å konkretisere gevinster i prosjekter.


Dagens tips: Praktiske verktøy som funker når du skal kartlegge gevinster

For det første, så trenger ikke alle gevinster være finansielle. Noen ganger er det krav i regelverket som skal oppfylles, andre ganger er det snakk om å øke kunde- eller medarbeidertilfredsheten. De gode gevinstplanene har en miks av gevinster som balanserer hverandre og motiverer prosjektteamet.

I og med at gevinstrealisering er så sentralt i store digitaliseringsprosjekter, har Digitaliseringsdirektoratet laget en veileder som gir en god oversikt. Veilederen peker videre til Direktoratet for økonomistyring (DFØ), som har lagt ut oppskrifter på hvordan man kan jobbe med gevinster.


Jeg pleier som oftest å lage gevinstrealiseringsplanen i Excel for å kunne regne på alt som har en økonomisk effekt, samt ha et register som følger prosjektet gjennom alle fasene. Men før prosjektet kan begynne å regne, er det lurt å ha en workshop med et mer visuelt verktøy - gevinstkartet - for å få fram sammenhengene mellom tiltak og effekter. Dette kan enkelt lages i Miro, på ei fysisk tavle eller i en Power Point. Det er en god idé å starte med å skrive effektmålet helt ute på høyre side, altså den store gevinsten man ønsker å oppnå eller det strategiske målet som skal operasjonaliseres. Deretter formulerer vi resultatmål, altså hva prosjektet må levere. Deretter bryter vi det enda mer ned mot venstre i kartet for å konkretisere produkter som prosjektene må levere.


Gevinstkartet er et flott hjelpemiddel i startfasen av et prosjekt for å bevisstgjøre prosjekteier og gevinsteiere om hva gevinster er, og hvordan de kan uttrykkes. Når kartet er ferdig, forteller det også en motiverende historie fra venstre mot høyre; "Vi skal nå gjennomføre et prosjekt som skal gjøre tiltak X og Y. Prosjektleveransene vil forbedre denne viktige prosessen, som igjen bidrar til at vi når dette strategiske målet." Prosjektmedlemmene får dermed svar på HVORFOR prosjektet er viktig, og innsatsen deres gir mer mening enn om man bare forklarer HVA som skal utføres.


Du finner gode eksempler på gevinstkart ved å google "benefit map". Eller - du kan kontakte Linn eller meg, så får virksomheten din en erfaren rådgiver utenfra til å stille de spørsmålene som trengs.
Åsmund har en spennende jobb som innovasjonsrådgiver i helsevesenet. I høst samarbeidet vi om en studentoppgave innen tjenestedesign ved NTNU Videre, for å utforske hvordan epileptikere kan få bedre helsetjenester. Det var stas å bli litt kjent med Åsmund, han er et godt eksemplar av arten "musikalske entertainere fra Midt-Norge". Når han ferdes på sykehusene, så blir han like ofte spurt om å opptre, som om faglige spørsmål.

For meg ble studiet et lynkurs i digitalisering og rammebetingelser for forbedring i helsevesenet. Åsmund porsjonerte ut fakta fra forskning og erfaringer fra helseforetakene på en lettbent og tålmodig måte og var mesterlig til å finne fram akkurat det som skulle til for å komme videre. Takket være Åsmund forstår jeg mer av hvilke enorme utfordringer og muligheter som ligger i konseptet "én innbygger - én journal" og digitalisering av helsevesenet.


Dagens tips: Helsetjenestene skal ha brukermedvirkning - engasjer deg!


Som pasient og pårørende skal du kunne påvirke hvilken behandling du får. I tillegg finnes brukerrepresentanter og brukerorganisasjoner som samarbeider med fagpersoner i helsevesenet om å planlegge tiltak og tjenester. Det er lovfestet.


Du kan selv bidra til å fornye helsetjenestene. Hvis du for eksempel pleier å reise til regelmessige kontroller på sykehuset, og føler at de er unødvendige eller skjer for ofte. Hva med å foreslå at neste konsultasjon gjøres via video? Sykehusene har teknologi for digitale møter. Både du og helsevesenet sparer tid. Når legene kvier seg for å gå over fra fysiske til digitale konsultasjoner, er det delvis fordi de er usikre på om de får gjort en like god jobb. Dette må testes mer. Du hjelper helsevesenet med å fornye seg hvis du melder deg til å teste slike løsninger. Vinn - vinn!Luke nr. 15: Susanne Mejer


Susanne nyter forhåpentligvis pensjonistlivet nå, men jobbet med salg til laboratorier i Danmark i mange år. Jeg ble kjent med henne da jeg var salgssjef i Sigma-Aldrich, og pendlet mellom Oslo og Brøndby i 2006-07. Det var bare vennlige sjeler i hele den danske organisasjonen, men Susanne skiller seg ut i hukommelsen fordi hun tok meg under vingene. Språkkunnskapene kunne hun ikke gjøre noe med, men hun hjalp meg å forstå det lokale markedet og hvordan man forhandler med storkjeftede dansker. Susanne har en aura av trygg, mild vennlighet og det var lett å se at kundene likte at hun stakk innom. Når vi selgerne ble bedt om å kjøre kampanjer på nye produkter med fantastiske resultater fra USA, var Susanne den sindige stemmen som sa "nåh, vi skal rett nok la våre kunder teste disse kits for dem selv først". Integritet i praksis. Susanne er en selgertype å se opp til, så dagens tips er relatert til det.


Dagens tips: Salg handler ikke om å tilfredsstille markedsavdelingen, oppfylle salgsbudsjettet eller pushe produktet som du er så forelsket i.

Det handler om hva kunden din trenger. De virkelig gode selgerne sier sjelden "hør hva jeg kan tilby". I stedet spør de en rekke åpne spørsmål for å finne ut hvilke problemer som må løses hos kunden. Det var Susanne virkelig god til!Luke nr. 14: Thor Schjetne i Proactima AS


Heldig er den som får Thor som prosjektleder! Dette er en mann til å stole på. Han sjonglerer lett prosjektteam på flere titalls personer, tusenvis av oppgaver og krevende tidsfrister. Midt oppi det hele beholder han oversikten, roen og det gode humøret. I tillegg er han Mister Excel Himself, noe som aldri blir feil i en konsulentvirksomhet. Jeg er glad for å ha Thor som kvalitetssikringsressurs på prosjektene som jeg leder. Da vet jeg at det kommer kloke spørsmål. Thor er spesielt god til å tenke risikobasert og bruke av sin egen lange arbeidserfaring uten å bli noen "besserwizzer". Dagens tips handler om prosjektplaner og planlegging, et fagområde som Thor er ekspert på.


Dagens tips: Led prosjekter som Eisenhower: "Plans are worthless - planning is everything"

Uttrykket er fra en tale som Dwight D. Eisenhower holdt i 1957, men det går aldri ut på dato. Som prosjektleder møter jeg av og til kontraktsformuleringer hvor "planen" omtales nærmest som et statisk dokument. "Planen" er noe som skal leveres og godkjennes en viss tid etter kontraktsoppstart. Deretter henger det i løse lufta hvordan prosjektleder og -team skal jobbe med plan og planleging videre.


Det er helt nødvendig å få på plass dynamiske rutiner idet kontrakten skal signeres og når et prosjekt skal starte. En prosjektplan er utdatert i det øyeblikket den er lagret! En god praksis er å bare planlegge de overordnede milepælene og fasene til å begynne med. Så bør man ha ukentlige møter for å detaljplanlegge det som skal skje i de kommende tre til seks ukene, sammen med de som skal utføre aktivitetene. I tillegg må man ha jevnlige statusmøter for å sjekke hvordan det ligger an med de aktivitetene som allerede er planlagt.


Jeg er tilhenger av kombinasjonen Excel pluss Planner-funksjonen i Teams for denne type oppfølging. Fordelen med å bruke planverktøy med lav brukerterskel, er at du kan ha et visst håp om at hele prosjektgruppa faktisk tar dem i bruk. I et pågående prosjekt benytter vi en Excel-fil med to spesielt nyttige faner som oppdateres i ukentlige møter:

  • Overordnet plan med milepæler og statusoppfølging

  • Møteregister med status fra Planlagt til Utført

I tillegg bruker vi Planner-funksjonen i Teams nesten daglig til å logge og følge opp alle "småoppgavene". Vi oppretter "Planner-kort" på alt som en prosjektdeltaker tar på seg å avklare eller utføre innen en gitt frist. Prosjektet får god oversikt hvis alle bruker etikett-funksjonen for å kategorisere oppgavene på samme måte som arbeidsstrømmene i overordnet plan.


Viktigere enn verktøyvalg, er etter min mening det sosiale. Passe mange og passe lange møter. Spørsmål som kan avdekke risiko og hindringer i tida som kommer. En ekstra telefon til de som begynner å få litt for mange oppgaver over frist. Og ikke minst må vi huske å bruke møtene til å motivere folk og anerkjenne innsats. Lett å glemme i en hektisk, oppgaveorientert hverdag! Heldigvis har vi folk som Thor til å minne oss på det også.Luke nr. 13: Kari Jyssum i Karabin AS


Kari er en trivelig og topptrimmet forbedringskonsulent fra Orkdal. Vi delte kontor på Solsiden lenge nok til at jeg skjønte at Kari er et funn for en arbeidsgiver. Så smart, arbeidssom og omgjengelig at hun passer inn hvor som helst. Kari er en ettertraktet konsulent; flink til å lytte og oppriktig interessert i at kundene skal få godt resultat. Dagens tips handler om et Lean-verktøy som Kari var helt rå på å bruke for å skape gevinster.


Dagens tips: Ta i bruk en tavle for å få bedre styring på prosjektporteføljen

En av suksessfaktorene for å lykkes med forbedring, er visuell styring. Både fysiske og digitale tavler egner seg, så lenge de er synlige der folk ferdes og inneholder lettfattelig, oppdatert informasjon om mål og status. Kari hjalp for eksempel en entreprenørvirksomhet med å ta ned stressnivået i prosjektene ved å bygge opp tavler med essensiell styringsinformasjon.


Når poenget er bedre styring av en eksisterende prosjektportefølje, er det lurt å ha disse feltene på tavla:

  • prosjektliste med navn på hver prosjektleder

  • en enkel tidslinje eller tabell som viser hvilken fase det enkelte prosjektet er i

  • trafikklys for å indikere status mht. fremdrift, økonomi, HMS, andre viktige målinger

  • oppgaveliste for å holde styr på koordineringen på tvers av prosjektene (denne kan gjerne ligge i Teams, så alle har oppgavene sine på PC + mobil!)

Tavla er fin å bruke som et fast møtested for prosjektlederne, for eksempel for å diskutere hvem som skal benytte hvilke folk og maskiner i de kommende dagene og ukene.

Poenget med tavler og tavlemøter er oversikt og forutsigbarhet, som igjen leder til sikrere prosjektgjennomføring og økt lønnsomhet. Verdt å prøve!


Luke nr. 12: Tor Emil Steinsholm


I dag går jeg tilbake til 1999-2011 for å fremsnakke en gulle god sørlending som da var daglig leder i Sigma-Aldrich Norway, og min sjef. Vi solgte laboratorieutstyr og kjemikalier til forskning. Tor Emil ledet bedriften gjennom en tøff omstilling fra å være en norsk, familiedrevet virksomhet, til å bli en mikroavdeling i et globalt gigaselskap med stor grad av detaljstyring. For meg som drev med salg i en mellomlederstilling, ble det i en periode altfor tøft. Det var nære på at jeg gikk ned for telling. Måten Tor Emil lyttet og hjalp meg på, var avgjørende for at jeg fortsatte i jobben og kunne ta nye, spennende oppgaver uten å bli utbrent. Til tross for stadig økende krav fra utallige lag med amerikanske, tyske og svenske ledere, forsvarte han arbeidsplassene og de ansatte i Norge. Han ivret for at vi skulle trives og vokse i jobben og ha et godt arbeidsmiljø. Tor Emil er uten tvil den mest humørfylte og empatiske sjefen jeg har hatt. Dagens tips er derfor en artikkel fra Forbes om ledelse og empati.


Dagens tips: Se etter empati når du skal forfremme eller ansette ledere

I mange bransjer er det vanlig å forfremme de flinkeste fagfolkene til å lede andre. Kanskje er det vel så viktig å se etter lederemner som bryr seg om dem de skal lede? Denne artikkelen peker blant annet på at empatiske ledere fremmer innovasjon og jobbengasjement. Det høres både ålreit og lønnsomt ut!Luke nr. 9: Line Vaarum i Playmakerne


Line er Trondheims ukronede workshop-dronning, og blir ofte spurt om å være møteleder i blant annet Næringsforeningen. Det er det gode grunner til. Line engasjerer og tilrettelegger på en sånn måte at deltakerne føler seg sett og hørt. Hun krydrer et potensielt kjedelig program med morsomme "icebreakers" uten at det blir kleint. Og sørger for at møtet slutter når det skal, med ønsket resultat. Line driver for øvrig byens hyggeligste og mest innholdsrike møtearena; Otium sanserom.


Line deler raust av kompetansen sin som prosessleder gjennom Playmaker-utdanningen, som jeg er veldig glad for å delta på denne vinteren. Jeg anbefaler Playmakerne til alle virksomheter som vil bli bedre på workshop- og møteledelse, innovasjon og samhandling.

Tipset i luke 9 har jeg lært på Playmaker-kurset, og det er like enkelt som det er kraftfullt.


Dagens tips: Bruk bildekort for å løfte kreativiteten i møter og workshops

For et par uker siden var jeg hos en bedrift i Verdal for å feire en gruppe forbedringsagenter som var ferdige med kursing og prosjekter. Jeg ville inspirere deltakerne til å fortsette å tenke kreativt, så jeg tok med et verktøy fra Playmaker-kurset.

En stor bunke med bildekort ble spredt utover bordet. Så sa jeg til deltakerne at de skulle få maks 1 minutt på å velge et kort hver. Spørsmålet var ganske enkelt: "Hvilket bilde viser best det inntrykket du sitter igjen med etter dette halvåret med kursing og prosjekt?"

De sju deltakerne valgte som ventet helt ulike bildekort, og de hadde tilsvarende helt ulike historier å fortelle. Én deltaker hadde valgt et bilde av dollarsedler fordi han var opptatt av de økonomiske gevinstene, mens en annen valgte et bilde av en skog fordi han var opptatt av jakt, friluftsliv og at prosjektet hans bidrar til mindre avfall fra byggeprosjektene. En tredje valgte et bilde av en veltrent dame i treningsstudio, angivelig fordi han ville si at vi må fortsette å trene på det vi har lært.

Et så enkelt verktøy skaper god energi og høy stemning, og vi fikk oppsummert prosjektet på en mye mer engasjerende måte enn om vi hadde brukt ord. For deg som vil ha flere slike tips, se her: Hvordan bildekort kan stimulere kreativitet og samhandling - PlaymakerneLuke nr. 8: Arnfinn Øverås


Denne sindige bodøværingen er et vandrende leksikon når det gjelder HMS- og risikostyring, politikk, psykologi og mye mer. Han er en sånn HMS-rådgiver som ikke lar seg stue bort i en krok med prosedyrer og skjemaer. Han skal ut! Ut på byggeplassen, ned i gropa, inn i brakka. Arnfinn snakker med folk, ikke til folk. Han er heller ikke redd for å veilede direktører og prosjektledere om hva de må gjøre for å trekke sikkerhetskulturen i riktig retning. Legg til at han kan arbeidsmiljøregelverket omtrent på rams, og du skjønner hvorfor han lykkes med å påvirke kulturen og resultatene i de prosjektene han deltar i.


Arnfinn har vært fagrevisor innen HMS på flere av de systemrevisjonene jeg har ledet, og det har vært lærerikt og trivelig hver eneste gang. Siden vi ofte har revidert med utgangspunkt i forskjellige ISO-standarder, passer det å la dagens tips være en GRATIS ny standard. Folk som har bærekraft i stillingstittelen bør definitivt ta en kikk.


Dagens tips: Last ned den internasjonale standarden Net Zero Guidelines

Standarden er laget av 1200 eksperter fra over 100 land og har blitt et rammeverk for å harmonisere og planlegge for nullutslippssamfunnet. Den kan bli et nyttig verktøy for å unngå grønnvasking, ved at virksomheter samles rundt felles begreper og målemetoder. I god juleånd er denne standarden nå tilgjengelig aldeles gratis fra Standard Norge, så det er bare å laste ned: IWA 42: Internasjonal veileder for netto nullutslipp | standard.no
Denne blide, kloke sørlendingen er den man går til når det skal bygges styringssystem! Hun har en egen evne til å skjære gjennom langdryge diskusjoner og få tegnet opp prosesskart som kan brukes til noe. Jeg er stor fan av den vennlige, smidige måten Hanne-Marit hanker inn ledere fra ulike "siloer" for å få dem til å enes om felles arbeidsprosesser. Ikke minst har hun en åpen og lyttende lederstil som gjør henne til en knakende god prosjektleder.


Dagens tips: Bruk styringssystemet som et strategiverktøy (det er ikke et IKT-verktøy!)

Enten virksomheten din kaller det kvalitetssystem, ledelsessystem, virksomhetsstyringssystem eller styringssystem; punkt én er å fjerne misforståelsen om at et slikt system er noe du kan kjøpe som hyllevare. Du kan selvfølgelig anskaffe applikasjoner som bygger struktur, men da er du ikke engang halvveis (beklager å si det).


Det handler om samklangen mellom struktur, kultur, kompetanse og (som med alt annet) - ledelse. For eksempel:


  • Skal bedriften vokse ved å gå inn i nye, internasjonale markeder? Da må dere jobbe med noen som kjenner lokale rammebetingelser, leverandører og regelverk, og bygge systemet ut fra det. Styringsprinsippene mellom "moderskipet" og satellittene ute i verden må også beskrives så alle forstår og kan etterleve dem.

  • Hvordan skal en ledergruppe eller prosjekteier vurdere nye prosjektforslag som kommer seilende inn? Hvis du vil unngå for stor variasjon, lag en enkel mal for kost/nytte og risikovurdering som inneholder omforente minimumskrav for å få starte et prosjekt.

  • Hvor store fullmakter skal prosjektlederne ha? De må besluttes og beskrives i styringssystemet. Virksomheter som lykkes med dette, opplever mindre kaos og mer effektiv prosjektgjennomføring.

Som prosjektansatt i Proactima har jeg fått se i praksis at Hanne-Marit er skikkelig god på å konkretisere hvordan et styringssystem bidrar til å nå strategiske mål. Heia!
John Richard er en sånn rolig, dyktig og raus "hel ved"-fyr. Vi leverte et felles tilbud til en kommune nylig. Dessverre nådde vi ikke opp, men det var en god opplevelse å jobbe fram løsningsforslaget sammen med John Richard.


Fun fact: det var denne karen som vervet meg til å bli grønnsaksbonde på Vikhammer andelsgård!


Etter jul gleder jeg meg til å treffe John Richard på nytt, når han skal forelese og lære bort sine beste endringsledelsestips på Playmaker-utdanningen.


Dagens tips: Kommuneansatte i Midt-Norge kan bli med på hyperaktuelle, gratis kurs innen tjenestedesign, virksomhetsarkitektur, gevinstrealisering, digitale møter og mer. Sjekk hjemmesiden til DigiTrøndelag.Luke nr. 5: Irene Tanke i Oslo kommune


Irene er Prosjektleder med stor P; strategisk, strukturert og med en fabelaktig evne til å holde mange baller i lufta over tid. Hun tok imot meg da jeg var nyansatt i Karabin i 2011 og ble kastet rett inn i et stort styringssystem-prosjekt. Vi var flere titalls ansatte og innleide som sto på dag og natt under Irenes stødige ledelse, og ting gikk som de skulle.


Det jeg først og fremst forbinder med Irene nå, er måten hun ga anerkjennelse.

Da prosjektet var ferdig, ble et tjuetalls prosjektmedlemmer invitert til avslutningsfest. Irene tok oss med ut på plena ved Akershus festning og ba oss stille opp i en sirkel. Deretter holdt hun en liten takketale til hver eneste en, etterfulgt av masse applaus og latter. Jeg var smånervøs og usikker på hvor god innsatsen min egentlig hadde vært. Egenvurderingen var at jeg hadde vært til bry og stilt for mange spørsmål, siden jeg var nyansatt. Jeg husker hvordan pulsen satt i halsen da det var min tur.


Irene så meg rett i øynene og sa: "May Britt, du har en fantastisk tilstedeværelse og evne til å holde på konsentrasjonen selv om det er bråkete og kaotisk rundt deg. Takk for at du holdt ut, så vi kom i mål med alt."

Du kan tro jeg ble glad! Hun var akkurat like personlig med anerkjennelsen til hver enkelt i den sirkelen, enten de var innleide, ansatte, juniorer eller seniorer.


Dagens tips: Prøv å gi personlig og konkret anerkjennelse i tillegg til "bra jobba, alle sammen"!

Poenget med denne historien er at når rosen treffer hjerterota, husker du den lenge etterpå. Anerkjennelse føles mye bedre når du skjønner hvorfor du har fått den.


Ledelsesekspertene Gitte og Thomas Nesset Midelfart forklarer det bedre enn meg i denne DN-artikkelen. Takk for inspirasjonen, gode Irene Tanke!Luke nr. 2: Are Jaastad i Dusin AS


Are er en superdyktig eks-kollega som mange har lært mye av når det gjelder målstyrt forbedring. Han driver Dusin AS i Stavanger ut fra et prinsipp om at det kundene investerer i konsulenthjelp, skal de få tolvgangen tilbake i gevinster. Det er noe å strekke seg etter for alle konsulenter, mener jeg! Denne Singsakerfrua kommer aldri til å flytte til Stavanger, men innrømmer gjerne at Dusin er en drømmearbeidsplass...


Dagens tips: Mål hvordan ståa er i dag før du kaster deg over forbedringsarbeidet

Are og Dusin er skikkelig gode på å borre dypt i nåsituasjonen og få fram tall som viser akkurat hvor smertepunktene er - og hva de koster. Først da gir de tilbud på konsulentoppdrag. Så faktaorienterte og målbare bør prosjekter være. Da blir kundene trygge på at du driver med forbedring, ikke bare endring.Sissel er en helt rå kursholder innen forbedring med Lean og Six Sigma. I år har vi samarbeidet om kursing og veiledning av ansatte som har drevet fram forbedringer hos en byggentreprenør. Resultatet ble en økonomisk gevinst for oppdragsgiver på 1,5 million, pluss miljøgevinst gjennom avfallsreduksjon. Det er en fryd å samarbeide med deg, Sissel!


Dagens tips: Bruk LEGO-spill for å få bedre samhandling og mer fornøyde kunder

Et enkelt og ufarlig rollespill med LEGO passer i alle typer virksomheter som må samarbeide på tvers for å levere godt. Deltakerne lærer å planlegge og forbedre arbeidsprosessene sammen. Etter et slikt kurs sa deltakerne "Nå skjønner jeg hvor viktig det er å planlegge prosjektene" og "Vi må snakke sammen på tvers av siloene". LEGO-dagen kan for eksempel brukes som kick-off i et prosjekt eller som en bli-kjent-øvelse for kolleger på tvers av enheter.

Kontakt Sissel eller meg hvis du vil ha en lærerik og engasjerende dag. Vi har hver vår spillkoffert og tar dem gjerne med på nye eventyr!


53 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2 Post
bottom of page