top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMay Britt Fløttum

Nytt oppdrag: hva skjer hos Norges beste arbeidsplasser?

Kurante feirer et spennende oppdrag for Great Place to Work! Du har kanskje hørt om de årlige kåringene av Norges beste arbeidsplasser? Kåringene utgjør en viktig del av det GPTW jobber med, men det de virkelig brenner for, er å utvikle gode arbeidsplasser som skaper ekstraordinære resultater gjennom tillitsbasert ledelse.


Kurante sin oppgave som assosiert rådgiver for GPTW, er å evaluere rutinene som finnes i organisasjoner som har ambisjoner om å bli bedre arbeidsplasser. Vi ser for eksempel etter den "røde tråden" fra uttrykte verdier og strategi. Hvis organisasjonen har "åpen og transparent" blant verdiene - speiles det i kommunikasjon og handling i hverdagen? Hvem er involvert i rekrutteringsprosessene og hvordan utvikler man den enkeltes kompetanse videre? I hvor stor grad tilrettelegger ledelsen for samarbeid og innovasjon på tvers av "siloer" i organisasjonen? Det er også interessant å se hvor raskt og kreativt enkelte organisasjoner har omstilt seg til en "ny normal".


Det som slår meg, er fellestrekkene mellom tillitsbasert ledelse og Lean ledelse. Det handler om å mobilisere de ressursene som bor i de ansatte, stimulere til selvledelse, legge til rette for kontinuerlig læring og tverrfaglig samarbeid, og at beslutninger kan fattes på lavest mulig nivå. Det vil ikke forundre meg dersom en organisasjon som har jobbet en stund med Lean som ledelses- og læringsfilosofi, skårer høyt på tillitsbasert ledelse.


Jeg vil anbefale bloggen til GPTW Norge, for eksempel "Tillitsbasert ledelse - hva og hvorfor?" av Grete Schulstock Johansen og "COVID-19 krisen gjør de beste bedriftene enda bedre!" av Bjørn Hviding.


72 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


Innlegg: Blog2 Post
bottom of page