top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMay Britt Fløttum

Synes du omstilling høres skummelt ut? Prøv å la være!

Oppdatert: 9. jun. 2020

Noen virksomheter har blitt tvunget til massiv omstilling de siste månedene, og det har blitt laget løsninger på få dager som ville tatt måneder eller år å få ut i markedet under normale forhold. Andre virksomheter har stått helt stille. Det finnes ledere som håper og tror at alt vil gå tilbake til den gamle normalen, og som er ukomfortable med å se framover og gjennomføre endringer. Det vil på et eller annet tidspunkt bli en dyr lærepenge. Hvorfor?


Kunden er sjefen

Selv om du ikke er klar for å endre din forretningsmodell, vil kundene dine velge den som passer dem best. Bedrifter som tviholder på eksisterende produkter, tjenester og leveransemodeller, vil før eller senere miste kunder. Dette er like relevant for en gründer som er "forelsket" i oppfinnelsen sin, som en industrigigant som ikke tar innover seg markedstrendene.


For virksomheter som har det offentlige som kunde, er det smart å sette seg inn i aktuell politikk og strategi for det området du skal levere til. Hvis du for eksempel leverer bygg- og anleggstjenester, bør du se på endringsdrivere som sirkulærøkonomi, samspillsentrepriser og grønn omstilling, og vurdere hva disse vil bety for din virksomhet. Offentlige byggherrer krever stadig mer i forespørslene. Vil din virksomhet lede an med innovative løsninger, eller vente til det er for sent? Det finnes offentlige støtteordninger som kan gjøre det økonomisk gunstig å sette i gang prosjekter for å øke konkurransekraften. BIO-midler (bedriftsintern opplæring) fra fylkeskommunen er et eksempel.


En klage er en gave - hvis du bruker den rett

Å være kundeorientert trenger ikke bety kostbare eller langvarige markedsundersøkelser. Hvis bedriften har et kundeservicesenter, en serviceavdeling eller databaser som inneholder klager og avvik, så har du gullkorn. Lytt og lær av ansatte som har direkte kontakt med kunder. Hva er det kundene liker og ikke liker med eksisterende produkter? Ser dine ansatte muligheter for å levere en enda bedre "pakke" til kundene dine, for eksempel ved å legge til en ny tjeneste sammen med et produkt? Loggfører dere hvilke produkter og tjenester som etterspørres av kunder, men som dere ikke leverer i dag? Det å lage enkle systemer for å innhente og vurdere idéer fra ulike kilder, kan være et kostnadseffektivt sted å starte for virksomheter som vil omstille seg til å bli mer kundeorienterte.


Hurtig endring er den nye normalen

Covid 19-pandemien har bevist at rask omstilling er mulig. Et lokalt eksempel er at NTE har startet med digitale befaringer hos privatkunder. Når elektrikeren har sett sikringsskapet på skjerm på forhånd, kan han ta med seg alt han trenger til første besøk, og trenger ikke komme en gang til. Jeg tror vi som forbrukere forventer at leverandørene våre skal fortsette å utvikle seg slik. Markedsvinnerne er de som evner å ta med læring fra "koronaperioden", og snu seg raskt i takt med kundene og endrede rammebetingelser. Når du jobber med produkt- og tjenesteutvikling, bruk smidige, kundeorienterte metoder slik at du raskt kan justere kursen før bedriften har svidd av dyrebar tid på noe som markedet faktisk ikke vil ha.


Omstilling kan gå lettere og raskere med ekstern hjelp

Travle bedriftsledere har gjerne ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta tak i omstillingsarbeid på egen hånd, og kan slite med å få engasjert de ansatte.


Kurante har erfaringen, energien og verktøyene som skal til.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!


May Britt Fløttum, telefon 918 59 223, mbf@kurante.no70 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2 Post
bottom of page